Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie w zakładce "Polityka cookies".
Administratorem Twoich danych osobowych jest bdsklep.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 69 F. Pozostałe informacje o przetwarzaniu twoich danych osobowych znajdują się w zakładce "RODO".

Wczytywanie...
  B2BBlogStrefa PromocjiGazetka
  Kategorie
  loader

  Regulamin programu lojalnościowego

  bdsklep.pl

  Regulamin obowiązujący do 24.12.2019 r.


  §1. Postanowienia ogólne

  1. Program lojalnościowy prowadzony jest pod nazwą „Rób zakupy i zgarniaj zniżki”.
  2. Organizatorem programu zwanym dalej Organizatorem jest bdsklep.pl Sp. Z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2AB, NIP 525-24-13-081, REGON 141162822, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293420. Kapitał zakładowy wynosi 33 363 000,00 zł opłacony w całości.
  3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie oraz obowiązki Organizatora.
  4. Program prowadzony jest w sklepie internetowym Organizatora, działającym pod nazwą www.bdsklep.pl.

  §2. Podstawowe pojęcia

  1. Program - program lojalnościowy prowadzony pod nazwą „Rób zakupy i zgarniaj zniżki” przez Organizatora, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna dobrowolnie biorąca udział w Programie na zasadach określonych w Regulaminie, która kliknęła w pole – „Zapisz się” w programie lojalnościowym i zaakceptowała treść Regulaminu.
  3. Konto uczestnika - konto indywidualne powstałe w ramach rejestracji na serwisie Organizatora, w którym rejestrowane są wszystkie transakcje skutkujące naliczeniem kodów zgodnie z Regulaminem.
  4. Pula zakupowa - ogólny stan rozrachunków Uczestnika prowadzony w okresie trwania Programu wskazujący daty i stan kwotowy zamówień.
  5. Kod rabatowy - kod wygenerowany przez Organizatora Uczestnikowi, opatrzony indywidualnym numerem w zamian za zgromadzone Punkty w Puli zakupowej w trakcie trwania Programu uprawniający do zniżki na kolejne zakupy.*
  6. Punkt - Klient otrzymuje 1 pkt za każde wydane 1 złotych od wartości zrealizowanego zamówienia.
  7. Nagroda - produkt, który otrzymuje klient w momencie spełnienia warunków Promocji Specjalnej.
  8. Promocja specjalna - czasowa akcja promocyjna, polegająca na premiowaniu zakupów uczestników programu specjalnymi nagrodami, po spełnieniu przez uczestnika warunków zawartych w regulaminach promocji.
  9. Regulamin promocji specjalnej nie stanowi integralnej części regulaminu programu lojalnościowego.

  §3. Warunki udziału w Programie

  1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zadeklarowała chęć udziału w Programie oraz oświadczyła, że zapoznała się z treścią Regulaminu.
  2. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.bdsklep.pl Organizatora oraz będzie udostępniany na każde żądanie osoby zainteresowanej.
  3. Wszelkie dane i informacje podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystywane przez Organizatora jedynie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
  4. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik składa oświadczenie, że wyraża zgodę na ewidencjonowanie przez Organizatora informacji o ilości zgromadzonych przez Uczestnika wartości zamówień, a także na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie do celów związanych z realizacją Programu.
  5. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest bdsklep.pl Sp. z o.o. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w każdym czasie. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 t.j. ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  6. Uczestnik może w każdym czasie trwania Programu zrezygnować z uczestnictwa poprzez kliknięcie w pole „Opuść program”.
  7. Udział w Programie oznacza otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości o stanie punktów oraz o przyznanych rabatach, promocjach specjalnych i nagrodach.

  §4. Otrzymywanie kodów rabatowych

  1. Od chwili zaakceptowania regulaminu Programu Uczestnik otrzymuje Kody Rabatowe z tytułu dokonanych zakupów w sklepie internetowym przyznanych przez Organizatora. Gromadzenie oraz naliczenie kodów dokonuje się na indywidualnym Koncie Uczestnika.
  2. Uczestnik gromadzi kody poprzez dokonywanie zakupów w internetowym sklepie Organizatora. Kod rabatowy przyznawany jest za każdorazowe przekroczenie ustalonej Puli zakupowej wydanych na dokonane w Sklepie Organizatora zakupy. Kod rabatowy można wykorzystać przy kolejnych zakupach bez ograniczeń co do wartości zakupów, oraz co do rodzaju nabywanych towarów.
  3. Wykorzystanie przyznanego kodu rabatowego możliwe jest przy dokonywaniu kolejnych zakupów wpisując w Pole Rabatowe wszystkie symbole z przyznanego kodu. Rabat Lojalnościowy pomniejsza kwotę do zapłaty o ustaloną wartość i skutkuje dezaktywacją jednego wykorzystanego kodu zgromadzonego na koncie klienta.
  4. Udzielone rabaty - przyznane Kody Rabatowe nie sumują się. W szczególności oznacza to, że przy jednych zakupach Uczestnik może wykorzystać maksymalnie 1 kod rabatowy.
  5. Przyznane kody zachowują ważność przez okres 12 miesiący od daty przyznania, nie podlegają one wymianie na gotówkę ani nie mogą być przeniesione na rzecz osoby trzeciej.
  6. Punkty sumują się do ustalonej ilości* przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po przekroczeniu tego okresu, zgromadzona do tej pory pula punktów wygasa, a naliczanie punktów rozpoczyna się od zera.
  7.Uczestnik nie otrzymuje punktów za zamówienia firmowe. Zamówienia firmowe to takie, przy których klient zaznaczył opcję „Faktura VAT na firmę”. W przypadku, gdy po zrobieniu zamówienia bez faktury, klient indywidualnie poprosi o fakturę, punkty za to zamówienie zostaną odjęte od puli uzbieranych punktów.
  8. Rejestracja transakcji z rabatem możliwa jest dopiero po zrealizowaniu zamówienia czyli po: zatwierdzeniu zapłaty i dostarczenia towaru na wskazany adres przez Uczestnika. Uczestnik, podczas realizacji transakcji nie może żądać naliczenia kodu rabatowego za dane zamówienie.
  9. Informację o ilości zgromadzonych Kodów i ich statusie Uczestnik posiada na Indywidulanym koncie klienta.
  10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu kodów rabatowych na koncie klienta Uczestnik może zgłosić do Działu Obsługi Klienta Organizatora, którego dane kontaktowe podane są na stronie internetowej bdsklep.pl.
  11. Inne niż przewidziane programem aktualne kody rabatowe i rabaty lojalnościowe nie mogą być wykorzystywane łącznie.

  §5. Postanowienia końcowe

  1. Program Lojalnościowy „Rób zakupy i zgarniaj zniżki” obowiązuje przez czas nieokreślony począwszy od dnia 01.05.2013 roku. O zakończeniu trwania Programu Organizator poinformuje Uczestników z 3-miesięcznym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej sklepu www.bdsklep.pl.
  2. Klienci zarejestrowani biorący udział w Programie Lojalnościowym o zmianach regulaminu będą informowani indywidualnie za pomocą wiadomości e-mail. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie któtszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że kody rabatowe wygenerowane przed wejściem w życie zmian, obowiązują dotychczasowe zasady.


  *Wartość rabatu i wysokość Puli zakupowej ważne od dnia 01.05.2013.


  Wysokość Puli zakupowej - 500 punktów, 1 punkt = 1 zł
  Wartość rabatu - 10%  Regulamin obowiązujący od 25.12.2019 r.


  §1. Postanowienia ogólne

  1. Program lojalnościowy prowadzony jest pod nazwą „Rób zakupy i zgarniaj zniżki”. Program lojalnościowy trwa do do 24.03.2020 roku. Rejestracja nowych uczestników została zakończona.
  2. Organizatorem programu zwanym dalej Organizatorem jest bdsklep.pl Sp. Z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2AB, NIP 525-24-13-081, REGON 141162822, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293420. Kapitał zakładowy wynosi 33 363 000,00 zł opłacony w całości.
  3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie oraz obowiązki Organizatora.
  4. Program prowadzony jest w sklepie internetowym Organizatora, działającym pod nazwą www.bdsklep.pl.

  §2. Podstawowe pojęcia

  1. Program - program lojalnościowy prowadzony pod nazwą „Rób zakupy i zgarniaj zniżki” przez Organizatora, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna dobrowolnie biorąca udział w Programie na zasadach określonych w Regulaminie, która kliknęła w pole – „Zapisz się” w programie lojalnościowym i zaakceptowała treść Regulaminu.
  3. Konto uczestnika - konto indywidualne powstałe w ramach rejestracji na serwisie Organizatora, w którym rejestrowane są wszystkie transakcje skutkujące naliczeniem kodów zgodnie z Regulaminem.
  4. Pula zakupowa - ogólny stan rozrachunków Uczestnika prowadzony w okresie trwania Programu wskazujący daty i stan kwotowy zamówień.
  5. Kod rabatowy - kod wygenerowany przez Organizatora Uczestnikowi, opatrzony indywidualnym numerem w zamian za zgromadzone Punkty w Puli zakupowej w trakcie trwania Programu uprawniający do zniżki na kolejne zakupy.*
  6. Punkt - Klient otrzymuje 1 pkt za każde wydane 1 złotych od wartości zrealizowanego zamówienia.
  7. Nagroda - produkt, który otrzymuje klient w momencie spełnienia warunków Promocji Specjalnej.
  8. Promocja specjalna - czasowa akcja promocyjna, polegająca na premiowaniu zakupów uczestników programu specjalnymi nagrodami, po spełnieniu przez uczestnika warunków zawartych w regulaminach promocji.
  9. Regulamin promocji specjalnej nie stanowi integralnej części regulaminu programu lojalnościowego.

  §3. Warunki udziału w Programie

  1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zadeklarowała chęć udziału w Programie oraz oświadczyła, że zapoznała się z treścią Regulaminu i dokonała rejestracji w Programie do dnia 24.12.2019 r. godz. 23:59.
  2. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.bdsklep.pl Organizatora oraz będzie udostępniany na każde żądanie osoby zainteresowanej.
  3. Wszelkie dane i informacje podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystywane przez Organizatora jedynie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
  4. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik składa oświadczenie, że wyraża zgodę na ewidencjonowanie przez Organizatora informacji o ilości zgromadzonych przez Uczestnika wartości zamówień, a także na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie do celów związanych z realizacją Programu.
  5. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest bdsklep.pl Sp. z o.o. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w każdym czasie. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 t.j. ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  6. Uczestnik może w każdym czasie trwania Programu zrezygnować z uczestnictwa poprzez kliknięcie w pole „Opuść program”.
  7. Udział w Programie oznacza otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości o stanie punktów oraz o przyznanych rabatach, promocjach specjalnych i nagrodach.
  8. Rejestracja nowych uczestników Programu została zakończona 25.12.2019 r. o godzinie 00:00.

  §4. Otrzymywanie kodów rabatowych

  1. Od chwili zaakceptowania regulaminu Programu Uczestnik otrzymuje Kody Rabatowe z tytułu dokonanych zakupów w sklepie internetowym przyznanych przez Organizatora. Gromadzenie oraz naliczenie kodów dokonuje się na indywidualnym Koncie Uczestnika.
  2. Uczestnik gromadzi kody poprzez dokonywanie zakupów w internetowym sklepie Organizatora. Kod rabatowy przyznawany jest za każdorazowe przekroczenie ustalonej Puli zakupowej wydanych na dokonane w Sklepie Organizatora zakupy. Kod rabatowy można wykorzystać przy kolejnych zakupach bez ograniczeń co do wartości zakupów, oraz co do rodzaju nabywanych towarów.
  3. Wykorzystanie przyznanego kodu rabatowego możliwe jest przy dokonywaniu kolejnych zakupów wpisując w Pole Rabatowe wszystkie symbole z przyznanego kodu. Rabat Lojalnościowy pomniejsza kwotę do zapłaty o ustaloną wartość i skutkuje dezaktywacją jednego wykorzystanego kodu zgromadzonego na koncie klienta.
  4. Udzielone rabaty - przyznane Kody Rabatowe nie sumują się. W szczególności oznacza to, że przy jednych zakupach Uczestnik może wykorzystać maksymalnie 1 kod rabatowy.
  5. Przyznane kody zachowują ważność przez okres 3 miesięcy od daty przyznania, nie podlegają one wymianie na gotówkę ani nie mogą być przeniesione na rzecz osoby trzeciej.
  6. Punkty sumują się do ustalonej ilości* przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po przekroczeniu tego okresu, zgromadzona do tej pory pula punktów wygasa, a naliczanie punktów rozpoczyna się od zera.
  7.Uczestnik nie otrzymuje punktów za zamówienia firmowe. Zamówienia firmowe to takie, przy których klient zaznaczył opcję „Faktura VAT na firmę”. W przypadku, gdy po zrobieniu zamówienia bez faktury, klient indywidualnie poprosi o fakturę, punkty za to zamówienie zostaną odjęte od puli uzbieranych punktów.
  8. Rejestracja transakcji z rabatem możliwa jest dopiero po zrealizowaniu zamówienia czyli po: zatwierdzeniu zapłaty i dostarczenia towaru na wskazany adres przez Uczestnika. Uczestnik, podczas realizacji transakcji nie może żądać naliczenia kodu rabatowego za dane zamówienie.
  9. Informację o ilości zgromadzonych Kodów i ich statusie Uczestnik posiada na Indywidulanym koncie klienta.
  10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu kodów rabatowych na koncie klienta Uczestnik może zgłosić do Działu Obsługi Klienta Organizatora, którego dane kontaktowe podane są na stronie internetowej bdsklep.pl.
  11. Inne niż przewidziane programem aktualne kody rabatowe i rabaty lojalnościowe nie mogą być wykorzystywane łącznie.

  §5. Postanowienia końcowe

  1. Program Lojalnościowy „Rób zakupy i zgarniaj zniżki” obowiązuje od 01.05.2013 do 24.03.2020 roku.
  2. Klienci zarejestrowani biorący udział w Programie Lojalnościowym o zmianach regulaminu będą informowani indywidualnie za pomocą wiadomości e-mail. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie któtszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że kody rabatowe wygenerowane przed wejściem w życie zmian, obowiązują dotychczasowe zasady.


  *Wartość rabatu i wysokość Puli zakupowej ważne od dnia 01.05.2013.


  Wysokość Puli zakupowej - 500 punktów, 1 punkt = 1 zł
  Wartość rabatu - 10%