Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie w zakładce "Polityka cookies".
Administratorem Twoich danych osobowych jest bdsklep.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 69 F. Pozostałe informacje o przetwarzaniu twoich danych osobowych znajdują się w zakładce "RODO".

Wczytywanie...
Kategorie
loader

O co pyta ksiądz przed ślubem?

Sylwia Małachowska
Doceń i poleć nas
0
0

Ślub nad morzem

Na drodze przedślubnych przygotowań do ślubu kościelnego lub konkordatowego konieczne jest złożenie w kancelarii parafialnej (parafii, w której zostanie Wam udzielony ślub), przynajmniej kilka wizyt. W trakcie jednej z nich odbędziecie z księdzem dłuższą rozmowę. To ona spędza sen z oczu wielu przyszłych Par Młodych. Obawiają się one, że w jej trakcie zostaną im zadane krępujące pytania. Czy ta wizyta i rozmowa są konieczne? Tak, ponieważ na jej podstawie zostanie sporządzony przedślubny protokół. Bez niego Wasz ślub może zostać uznany za nieważny. Czy faktycznie w trakcie owej rozmowy wydarzy się coś, czego należy się obawiać? Nie.

Część pytań zadawanych przez księdza dotyczy kwestii czysto formalnych, takich, jak np. Wasze dane osobowe. Najwięcej z pytań, jakie skieruje do Was kapłan będzie dotyczyła kwestii wiary, wzajemnych relacji, ewentualnych przeszkód w zawarciu małżeństwa. Są to np.: bliskie pokrewieństwo, choroby psychiczne, pozostawanie w innym związku małżeńskim. Jeśli chcecie jak najlepiej przygotować się do rozmowy z księdzem, zapoznajcie się z najważniejszymi fragmentami protokołu małżeńskiego i jednocześnie pytaniami, jakie z pewnością padną.:

I. Dane personalne
(…) 5.
a. Wyznanie (obrządek)
b. Czy narzeczony/a uznaje zasady moralności chrześcijańskiej?
c. Czy rozumie potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów św. i uczestniczenia we Mszy św.?
d. Czy zamierza przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.?
e. Czy ukończył katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?

6.
a. Od jak dawna narzeczeni się znają?
b. Czy i od kiedy są zaręczeni?
c. Czy rodziny narzeczonych się znają?
d. Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa?
e. Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie to dlaczego?

II. Przeszkody małżeńskie

7. Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)
a. Czy narzeczony nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?
b. Czy uważa, że będzie mógł mieć własne dzieci?
c. Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?

8. Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)
a. Czy nie zawierał małżeństwa z inną osobą?
b. Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć?
c. Czy nie zawierał (-a) związku cywilnego z inną osobą?
d. Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć?
e. Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód?
f. Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób?

9. Przeszkoda występku (kan.1090)
a. Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka?
b. Co było powodem śmierci?
c. Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci?

10. Przeszkoda pokrewieństwa (kan. 1091)

a. Czy narzeczeni są spokrewnieni w jakim stopniu?

11. Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092)
a. Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej?

12. Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1093)
a. Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie?

13. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (kan. 1094)
a. Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?

14. Przeszkoda święceń (kan. 1087) a. Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa?
(…)

III. Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa

17. Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa (kan. 1055, 1-2; 1056)
a. Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci?
b. Czy wewnętrznie zgadza się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie, dlaczego?
c. Czy dopuszcza rozejście się czy separację w wypadku trudności w małżeństwie?
d. Czy chce przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować?
e. Czy przyjmuje zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?

18. Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095)
a. Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?
b. Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym? (kan. 1095, n. 1)
c. Czy mają zdolność do rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich? (kan. 1095, n. 2)
d. Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wiedzą? (kan. 1095, n. 3)
e. Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających? Czy nie są od nich uzależnieni? Czy druga strona o tym wie?

19. Warunek (kan. 1102)
a. Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?
b. Czy wymagania te nie mają formy warunku? Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości?
c. Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?

20. Przymus (kan. 1103)
a. Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?
b. Komu zależy na zawarciu tego związku?
c .Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
d. Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?

21. Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)
a. Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych?

IV. Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi - kan. 1086; 1124-1129.

22. Pytania dla strony katolickiej:
a. Czy zdaje sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?
b. Jak postąpi w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?
c. Czy zgodzi się na postępowanie wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

23. Pytania dla strony niekatolickiej:
a. Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?
b. Czy zdaje sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
c. Czy zna obowiązki sumienia współmałżonka?
d. Czy uznaje jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele: wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

24. w przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:
a. jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego: Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?
b. jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego: Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?
Uwaga:
a. w przypadku małżeństwa z niekatolikiem lub osobą nieochrzczoną (z wyjątkiem odstępców od Kościoła katolickiego) należy wypełnić formularz nr 4 (w trzech egzemplarzach) oraz nr 12 lub 12A i 27A;
b. w przypadku odstępców od Kościoła katolickiego oraz osób niepraktykujących należy wypełnić formularz nr 5 (w trzech egzemplarzach).

(…)